Sàn giao dịch Hưng Thịnh Tân Hưng

Địa chỉ : 133 Nguyễn Thị Thập, P.Tân Hưng, Q.7, TP HCM
Điện thoại : (08) 7300 9577
Fax : (08) 2253 0120